22November2019

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

  • PDF

Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.


ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у
природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічних освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади і методи контролю параметрів навколишнього середовища,
речовин, матеріалів та  виробів.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:
http://ineek.vntu.edu.ua
http://eeb.vntu.edu.ua

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство екології та природних ресурсів України
• Вінницький національний технічний університет
• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
• Національний технічний університет України “КПІ”
• Національний університет “Львівська політехніка”
• Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Одеський державний екологічний університет
• Чорноморський державний університет імені Петра Могили
• Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
• Вінницька обласна державна адміністрація
• Вінницька обласна рада
• Вінницька міська рада
• Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
• Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
• Інститут фізики ім. Степанова НАН Бєларусі
• Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska
• Forschungszentrum Jülich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft
• Akaki Tsereteli State University

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, російська, англійська.
РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 8.06.2015
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 30.06.2015
Початок реєстрації                                            23.09.2015
Відкриття з’їзду                                                 24.09.2015

Рахунки для сплати оргвнесків:
Отримувач платежу:
ФОП Слободянюк Олександр Андрійович
ЄДРПОУ 2455805196
р/р 260010344007600 в АТ «Укрсиббанк» м. Харків, МФО 351005
(Платник єдиного податку третьої групи: послуги  у сфері інформаційних технологій)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть опубліковані у збірнику тез доповідей, а  наукові статті у журналах “Вісник Вінницького політехнічного інституту” (внесений до міжнародної наукометричної бази) чи “Екологічні науки”, включених до переліку ВАК України, відповідно їх вимог

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку, фонтану «ROSHEN», геліопарку (заміський комплекс) «Баттерфляй».