15June2019

МАЙБУТНІМ АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ

  • PDF

 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Оголошує набір до докторантури на 2014 рік зі спеціальностей

05.13.06 — Інформаційні технології

05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи

 

Оголошує набір до аспірантури на 2014 рік зі спеціальностей

01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.02.02Машинознавство

05.03.05 — Процеси та машини обробки тиском

05.09.03 — Електротехнічні комплекси та системи

05.11.08 — Радіовимірювальні прилади

05.11.13 — Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.11.17Біологічні та медичні прилади і системи

05.12.13 –– Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.20 –– Оптоелектронні системи

05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.06 — Інформаційні технології

05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи

05.14.06 — Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

05.22.20 — Експлуатація та ремонт засобів транспорту

05.23.02 –– Основи та фундаменти

05.23.05 — Будівельні матеріали та вироби

05.23.08 — Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

08.00.11 –– Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

13.00.02 — Теорія та методика навчання (з технічних дисциплін)

21.06.01 –– Екологічна безпека.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів з 01 вересня по 01листопада; вступні іспити - з 02грудня по 10 грудня. Конкурсне зарахування з 15 грудня.

Вступники подають на ім'я ректора ВНТУ такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

 

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою 086-у (особам, які не є випускниками магістратури ВНТУ в поточному році);

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплому);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) три фотокартки розміром 3x4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

11)      розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня  доктора наук

12)      копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном копію нострифікованого диплому).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Найбільше читають

 left direction
 right direction