24July2021

Топ новини

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

НОВИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ІНФОРМАТИКА» — ДЛЯ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ІТ-ГАЛУЗІ

  • PDF

Вінницький національний технічний університет

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Увага – новий напрям підготовки!

Науково-педагогічний потенціал ІнАЕКСУ заслуговує на ліцензію з підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040302 – «Інформатика», що належить до вперше охопленої освітньою діяльністю ВНТУ галузі знань 0403 – «Системні науки та кібернетика».

Позитивним результатом завершились тривалі творчі зусилля професорсько-викладацького колективу кафедри АІВТ – згідно рішення Акредитаційної комісії МОН України від 27 січня 2015 року, протокол № 114 до ліцензії на провадження освітньої діяльності Вінницького національного технічного університету буде додано новий напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика». Завдяки цьому у ВНТУ вперше започатковується діяльність з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для природничо-математичної галузі знань 0403 – «Системні науки та кібернетика».

Отримане рішення яскраво демонструє науково-педагогічну «зрілість» викладацьких кадрів ІнАЕКСУ та нашого університету в цілому, оскільки зазвичай природничо-математична освіта здобувається в класичних та педагогічних університетах країни. На даний час лише найвідоміші технічні університети Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших великих міст України забезпечують потреби власних мегаполісів з окремих природничо-математичних напрямів підготовки. Проте більше ніж 40-річний досвід підготовки кваліфікованих фахівців у галузі автоматики та управління, зростання та набуття всеукраїнського і міжнародного визнання науковими школами ІнАЕКСУ, підготовка власних кадрів найвищої кваліфікації дозволяють прийняти виклик часу і запропонувати освітні новації.

Для технічної освіти Вінниччини цей крок є не тільки природним, але й актуальним, оскільки неперервне зростання попиту на фахівців з ІТ-індустрії безпосередньо у місті та області завдяки появі нових місцевих фірм та міжнародних компаній вимагає нового рівня підготовки. За своєю сутністю знання галузі 0403 – «Системні науки та кібернетика» є тим базисом, який дозволяє математично узагальнити суто технічні питання проектування та експлуатації сучасних складних інформаційних технологій і систем з метою прийняття зважених оптимальних рішень. Тому новий напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика» зацікавить у першу чергу тих абітурієнтів, які мріють стати висококваліфікованими керівниками творчих колективів ІТ-галузі, здатних не просто розробляти нові програми та автоматизовані комплекси, але й обґрунтовано забезпечити найкращі результати їх роботи.

Наша підготовка, головним чином, буде спрямована на задоволення виробничих потреб провідних ІТ-фірм регіону – WinInteractive, Delphi, Playtika, Спільна справа тощо. Ці фірми очолюють та в них здебільшого працюють наші вихованці, а тому вже зараз налагоджено і запущено в дію програми раннього залучення студентів у реальні практичні проекти, де якраз і виявляється необхідність більш ґрунтовної математичної підготовки. Окрім того, для розробки навчальних програм з напряму підготовки 6.040302 – «Інформатика» враховано практичний досвід роботи наших випускників в фірмах-лідерах ІТ-галузі Google, MicroSoft, GoldmanSachs, а також захищені ними дисертації PhD в провідних закордонних університетах.

alt

Корпус Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління ВНТУ

Підготовка фахівців ОКР «бакалавр» за напрямом «Інформатика» передбачає ґрунтовне вивчення таких дисциплін: математичний аналіз, алгебра та геометрія, дискретна математика, програмування, архітектура обчислювальних систем, системне програмування та операційні системи, математична логіка та теорія алгоритмів, теорія ймовірностей та математична статистика, інформаційні мережі, алгоритми і структури даних, методи оптимізації та дослідження операцій, проектування програмних систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень, бази даних та інформаційні системи, програмування та підтримка веб-застосувань, розподілені інформаційно-аналітичні системи, захист інформації, математична та структурна лінгвістика, паралельні та розподілені обчислення, інтелектуальні інформаційні системи тощо.

Найбільше читають

 left direction
 right direction