17February2020

Топ новини

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

  • PDF

Всеукраїнською мережею осередків гендерної освіти ВНЗ розпочато реалізацію проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».

alt

Науково-освітній ґендерний центр Вінницького національного технічного університету долучився до проекту, що підтриманий посольством Фінляндії в Україні. Проект реалізує проведення ґендерного аудиту у вищих навчальних закладах. У проекті беруть участь 15 ВНЗ з 10-ти регіонів України. Акцію ініційовано Сумським державним університетом, з яким ВНТУ уклав угоду про співпрацю.

Головна мета проекту — сприяти досягненню гендерної рівності та реалізації гендерночутливих підходів в українських ВНЗ. Очікується, що поширення практики проведення гендерного аудиту приверне увагу до питання гендерної рівності в університетах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.

Актуальність проекту визначена тим, що, незважаючи на державні програми щодо забезпечення гендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному колективі та, відповідно, ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. Існує потреба окреслення власної гендерної політики кожним окремим ВНЗ. Водночас, демократичне середовище університетів апріорі передбачає більшу відкритість до впровадження будь-яких прогресивних підходів, у тому числі – у сфері рівності жінок і чоловіків. Більше того, сьогоднішні студенти, які вчаться у гендерночутливому закладі, завтра зможуть імплементувати підходи гендерної рівності на своїх робочих місцях.

Від реалізації проекту в цілому та проведення процедури гендерного аудиту матимуть переваги не лише співробітники та студенти ВНЗ, а й адміністрація. Тому що якість роботи та навчання у гендерночутливому університеті, як доводить практика, значно покращується. У свою чергу суспільство, у якому чоловіки і жінки мають рівні шанси у навчанні, науковій діяльності та у сфері прийняття рішень, розвивається успішно.

В мережі осередків гендерної освіти робота з проведення гендерного аудиту – це справа, яка розпочалась вже понад рік тому. Впродовж цього часу у партнерстві з представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було розроблено та апробовано методику гендерного аудиту у ВНЗ. Наразі йдеться про системну та масштабну діяльність, результати якої буде представлено на всеукраїнському рівні за участі широкого кола зацікавлених інституцій. Науково-освітній ґендерний центр ВНТУ бере активну участь у проведенні ґендерного аудиту.

ВНЗ-учасники проекту:

-Вінницький національний технічний університет

- Сумський державний університет

- Запорізький національний університет

- Луцький педагогічний коледж

- Луцький національний технічний університет

- Харківський національний університет радіоелектроніки

- Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди

- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

- Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

- Київський національний університет ім. Т.Шевченка

- Національний університет «Острозька академія»

- Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

- Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка

- Національний гірничий університет

- Національний університет «Львівська політехніка»

   Довідка. Процедура гендерного аудиту є інструментом і процесом, який базується на методології організації навчання в дусі гендерної чутливості як на індивідуальному рівні, так і на рівні адміністрації установи. Гендерний аудит за суттю є «соціальним аудитом», і належить до категорії «перевірок якості», що відрізняє його від традиційних «фінансових аудитів». Аудит створює передумови для ідентифікації ключових прогалин і проблем, рекомендує шляхи їх розв’язання, пропонуючи можливі поліпшення і нововведення. Гендерний аудит є можливістю продемонструвати кращі практики з досягнення гендерної рівності. Гендерний аудит підвищує колективний потенціал організації і дає можливість визначити сильні і слабкі сторони в просуванні гендерної рівності. Він контролює і оцінює прогрес, досягнутий в гендерній проблематиці, допомагає організувати ініціативи, спрямовані на досягнення гендерної рівності, реалізує навчання колективу з гендерних питань через роботу у команді та обмін інформацією. Важливим складником гендерного аудиту є розробка рекомендацій за його результатами, які відповідають специфіці втілення гендерних підходів в університетському середовищі.

Ірина ГОЛОВАШЕНКО,
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
директор Науково-освітнього ґендерного центру ВНТУ

Найбільше читають

 left direction
 right direction