25June2018

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Й ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» — ЦЬОГОРІЧ ІЗ ВЕРЕСНЯ У ВНТУ МАГІСТРІВ НАВЧАТИМУТЬ ЗА НОВОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

  • PDF

Взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за програмою «Інформаційні системи і Інтернет речей» можуть усі особи, що мають ступень бакалавра без обмеження спеціальності. Викладання дисциплін згідно європейських стандартів та вестиметься паралельно англійською  та українською мовами.

Вінницький національний технічний університет створює нові актуальні навчальні пропозиції завдяки активній участі у проекті MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems) за європейською програмою ERASMUS+

ВНТУ розпочинає підготовку магістрів з інформаційних систем за європейськими стандартами

Вінницький національний технічний університет створює нові актуальні навчальні пропозиції завдяки активній участі у проекті MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems) за європейською програмою ERASMUS+.

На квітневій робочій зустрічі партнерів MASTIS у Вестфальському університеті імені Вільгельма (м. Мюнстер, Німеччина) було визначено перелік обов’язкових навчальних дисциплін, які повинні забезпечити міжнародно визнані стандартом MSIS 2016 компетентності магістрів з інформаційних систем.

Читайте більше   ПРЕДСТАВНИКИ ВНТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ЗУСТРІЧІ ЗА ПРОЕКТОМ MASTIS

Фахівцями факультету комп’ютерних систем та автоматики було розроблено експериментальний навчальний план та освітню програму у відповідності до рекомендацій MASTIS.

27 квітня Вчена рада ВНТУ затвердила ці документи та прийняла рішення розпочати з 1 вересня 2017 року підготовку магістрів за спеціалізацією «Інформаційні системи і Інтернет речей» у рамках спеціальності та в межах ліцензії 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

10 травня адміністрацією ФКСА було проведено збори випускників бакалаврату, які в нині проходять переддипломну практику.

На зборах були присутні студенти 4-го курсу факультету, що навчаються за спорідненими спеціальностями у галузях знань 12 – Інформаційні технології та 15 – Автоматизація та приладобудування.

Студентам – майбутнім випускникам бакалаврату нову програму магістерської підготовки було представлено її авторами, відповідальними від ВНТУ за виконання завдань проекту MASTIS, зокрема деканом ФКСА, доктором технічних наук, професором Олегом Бісікало, завідувачем випускової кафедри КСУ, доктором технічних наук, професором Володимиром Дубовим та заступником декана ФКСА з наукової роботи, кандидатом технічних наук, доцентом В’ячеславом Ковтуном.

Студенти отримали основну інформацію про нову освітню програму «Інформаційні системи і Інтернет речей», термін навчання за якою – півтора роки (90 кредитів ECTS), а кваліфікація випускників – магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Особливістю експериментальної програми є її повна відповідність сучасним загальноєвропейским стандартам з інформаційних систем, що дійсно забезпечить мобільність студентів згідно з метою програми Європейського Союзу ERASMUS+ та проекту MASTIS.

Зокрема до програми магістерської підготовки включено такі 5-ть кредитних дисциплін: Розгортання і розвиток інформаційних систем (Information System Development and Deployment); Інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure); Управління архітектурою підприємства (Enterprise Architecture Management); Управління інформаційними системами і сховищами даних (MIS and Data Warehousing); Безпека інформаційних систем (Information System Security); Інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship); Стратегія інформаційних систем (Information System Strategy); Управління проектуванням інформаційних систем (Management of Information System Projects).

Інша важлива відмінність експериментальної програми, яка безумовно сприятиме мобільності студентів, полягає у паралельному викладанні всіх дисциплін англійською та українською мовами.

Студенти магістратури отримають усі навчальні матеріали двома мовами, але мову на іспитах, заліках та інших контрольних заходах обиратимуть за бажанням.

Взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за програмою «Інформаційні системи і Інтернет речей» згідно з чинними вимогами МОН можуть усі особи, що мають ступень бакалавра без обмеження спеціальності.

Автори програми відповіли на чисельні питання студентів, загалом збори пройшли цікаво, приязно, а нова програма викликала значну зацікавленість у її потенційних учасників.

Отже, шлях до отримання магістерської підготовки з інформаційних систем за європейськими стандартами та англійською мовою у Вінницькому національному технічному університеті відкрито!

Принагідно відзначимо плідну співпрацю факультету комп’ютерних систем та автоматики з компанією RIA.com та Вінницькою IT-академією.

Завдяки практичній реалізації укладених договорів студенти факультету мають можливість вивчати додаткові дисципліни та проходити виробничу практику з перспективою подальшого працевлаштування у RIA.com.