25February2018

«WP3 HANDBOOK», РОЗРОБЛЕНИЙ ФАХІВЦЯМИ ФАКУЛЬТЕТУ КСА ВНТУ, ПРИЙНЯТИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ УЧАСНИКАМИ MASTIS

  • PDF

Професори Вінницького національного технічного університету Олег Бісікало, декан факультету комп’ютерних систем та автоматики, і Павло Кулаков взяли участь у черговій робочій зустрічі проекту MASTIS у м. Блед,Словенія.

Професори ВНТУ Павло Кулаков (перший праворуч) і Олег Бісікало (поряд, другий праворуч) на семінарі учасників робочої зустрічі проекту MASTIS у м. Блед, Словенія

Сучасне життя цивілізованих країн світу дуже тісно пов’язане з результатами діяльності різноманітних інформаційних систем – починаючи від купівлі театральних або залізничних квитків та закінчуючи забезпеченням безвідмовної роботи надскладних виробничих потужностей.

Кваліфіковані фахівці з інформаційних систем вже мають значний попит і в Україні, тому факультет комп’ютерних систем і автоматики (ФКСА) Вінницького національного технічного університету уперше з 1 вересня 2017 року розпочав підготовку магістрів за освітньою програмою «Інформаційні системи та Інтернет речей».

З метою розробки найсучаснішої магістерської програми співробітники ФКСА ВНТУ беруть активну участь у реалізації завдань міжнародного проекту MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems) за європейською програмою ERASMUS+.

У черговій робочій зустрічі проекту, яка проходила з 25 по 30 вересня у місті Блед (Словенія), взяли участь представники з Universite Lumiere Lyon 2 (Франція), University of Münster (Німеччина), Kaunas University of Technology (Літва), University of Maribor (Словенія), Lulea University of Technology (Швеція), Italian Association for Informatics and Automatic Calculation (Італія), University of Donja Gorica (Чорногорія), University “Mediterranean” Podgorica (Чорногорія), Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна), Національного університету «Львівська політехніка» (Україна), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна) та ВНТУ (Україна).

Від ВНТУ у робочій зустрічі взяли участь декан ФКСА, доктор технічних наук, професор Олег Бісікало та доктор технічних наук, професор Павло Кулаков.

Учасники зустрічі були присутні на планових семінарах проекту MASTIS на тему «Електронні лекції в режимі реального часу», «Динамічні властивості систем з практичними прикладами», «Викладання у відповідності з конструкцією мислення», «Ігровий підхід до навчання та тематичні дослідження», що проводилися провідними європейськими фахівцями, а також взяли участь у пленарному засіданні чотирнадцятого міжнародного симпозіуму  «Operations Reseach in Slovenia (SOR’14)».

Учасники робочої групи проекту MASTIS беруть участь у пленарному засіданні 14 міжнародного симпозіуму  «Operations Reseach in Slovenia (SOR’14)» 

У програму робочої зустрічі проекту MASTIS увійшла доповідь професора Олега Бісікала.

Він представив один з найважливіших документів поточного етапу проекту «WP3 Handbook», який було розроблено фахівцями факультету та відповідальність за який несе Вінницький національний технічний університет.

Під час обговорення презентації, яке проходило у цікавій та невимушеній атмосфері, виникла конструктивна дискусія. Доповідач відповів на численні запитання учасників, внаслідок представлення та обговорення документ «WP3 Handbook» був прийнятий до використання учасниками проекту.

Професор Кулаков на робочій зустрічі звітував про результати висвітлення діяльності проекту MASTIS  у засобах масової інформації та про впровадження результатів проекту. Було представлено доповідь та звіт за четвертий період проекту, а також план заходів з відображення діяльності проекту MASTIS у засобах масової інформації та про впровадження його результатів у п’ятому періоді — «Disseminationactivitiesfor 4-thperiodandplanfor 5-thperiod». За результатами обговорення запропонований звіт та план діяльності були затверджені учасниками робочої зустрічі.

 Учасники робочої зустрічі проекту MASTIS у м. Блед, Словенія 

На заключному засіданні учасників робочої зустрічі проекту MASTIS було обговорено напрямки подальшої роботи для поліпшення магістерської програми у сфері інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства, надання можливості університетам наблизитися до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, надання студентам уявлення про профілі різних робочих місць у галузі інформаційних систем з метою сприяння майбутньому працевлаштуванню.

 Учасники робочої зустрічі проекту MASTIS та 14 міжнародного симпозіуму  «Operations Reseach in Slovenia (SOR’14)»