23May2019

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З МІСЬКОЮ РАДОЮ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ MASTIS

  • PDF

Факультет комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ співдіятиме з виконавчим комітетом Вінницької міської ради щодо впровадження та розповсюдження результатів міжнародного проекту MASTIS, котрий фінансується Європейською програмою ERASMUS+.

 Договір про співпрацю підписали 17 липня ректор ВНТУ Володимир Грабко та заступник міського голови Вінниці Владислав Скальський.

Міжнародний європейський консорціум освітнього проекту ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» (MASTIS), 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP, було створено у 2015 році.

До складу 30 партнерів проекту увійшли провідні університети Франції, Італії, Німеччини, Литви, Швеції, Норвегії, Ліхтенштейну, Словенії, Чорногорії, 6 українських ЗВО — зокрема ВНТУ, а також МОН України й представники найбільш знаних національних і загальноєвропейських асоціацій в галузі ІТ.

Основна мета проекту полягає у покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства, наданні можливості українським університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі та швидко реагувати на потреби роботодавців, а також у практичному наближенні студентів до профілів типових робочих місць в галузі інформаційних систем з метою їх ефективного працевлаштування.

Робочою групою проекту від ВНТУ на чолі з деканом факультету комп'ютерних систем і автоматики, доктором технічних наук, професором Олегом Бісікало було проведено необхідну підготовчу роботу в межах задач і планових заходів MASTIS.

Читайте більше    ФАКУЛЬТЕТ КСА ВНТУ В EDUglopedia — ГЛОБАЛЬНІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 Це дозволило з вересня 2017 року розпочати підготовку магістрів за спеціалізацією «Інформаційні системи та Інтернет речей» у рамках ліцензованої на ФКСА спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Особливістю експериментальної (пілотної для проекту) магістерської програми є її повна відповідність сучасним загальноєвропейським стандартам з інформаційних систем, що дійсно забезпечить мобільність студентів згідно з головною метою програми Європейського Союзу ERASMUS+.

Зокрема до програми магістерської підготовки вперше у ВНТУ включено вісім 5-ти кредитних дисциплін:

1.   Розгортання і розвиток інформаційних систем (Information System Development and Deployment);

2.   Інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure);

3.   Управління архітектурою підприємства (Enterprise Architecture Management);

4.   Управління інформаційними системами і сховищами даних (MIS and Data Warehousing);

5.   Безпека інформаційних систем (Information System Security);

6.   Інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship);

7.   Стратегія інформаційних систем (Information System Strategy);

8.   Управління проектуванням інформаційних систем (Management of Information System Projects).

Інша важлива відмінність започаткованого процесу пілотування, що безумовно сприятиме мобільності студентів, полягає у паралельному викладанні всіх дисциплін англійською та українською мовами.

 Відповідно до умов підписаного договору партнерства, ВНТУ та виконком Вінницької міськради зобов’язуються співпрацювати в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, освітницької діяльності та взаємного обміну досвідом з метою впровадження та розповсюдження результатів проекту MASTIS програми ЄС ERASMUS+.

ВНТУ зобов’язується врахувати функціональні задачі та вимоги Вінницької територіальної громади в галузі інформаційних систем при складанні програм та навчальних планів підготовки магістрів проекту MASTIS.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради сприятиме підвищенню кваліфікації учасників робочої групи проекту MASTIS програми ERASMUS+, науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників ВНТУ за рахунок їхньої участі в корисних для громади ІТ-проектах, що, зокрема, передбачає організацію стажування студентів університету у виробничих умовах інформаційних систем міста.

У договорі про співпрацю передбачено також спільну організацію партнерами наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, хакатонів, конкурсів стартапів, інших корисних для Вінниці заходів, взаємну інформаційну та рекламну підтримку діяльності сторін.

Започаткована партнерська співпраця безумовно сприятиме наближенню освітніх пропозицій Вінницького національного технічного університету до реальних ІТ-потреб Вінниці.

Найбільше читають

 left direction
 right direction