19September2019

ВЛІТКУ НАУКОВЦІ ВНТУ СТАЖУВАЛИСЬ У POLITECHNICE LUBELSKIEJ

  • PDF

Проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Сергій Павлов та завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, доктор педагогічних наук, професор Олександр Кобилянський, а ще кандидати педагогічних наук, доценти кафедри БЖДПБ Ірина Кобилянська й Софія Дембіцька впродовж червня-липня перебували на стажуванні у Державному університеті «Люблінська політехніка» (Польща).

Професор Олександр Кобилянський: «Наше стажування відбувалося в інституті електроніки та інформаційних технологій факультету електротехніки та інформатики. ДУ «Люблінська політехніка» – один з найвідоміших та найстаріших польських технічних навчальних закладів, де здійснюється підготовка фахівців на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі за 16 технічними напрямками, що об’єднують понад 50 спеціальностей».

До складу університету входять факультети: механіки, електротехніки та інформатики, будівництва та архітектури, інженерії навколишнього середовища, основ техніки, менеджменту, які розташовані у 23 будівлях, корисною площею 98,8 тис. м2.

Університетська спільнота складається з 1,1 тис. співробітників (науково-педагогічні працівники – 569, з них: доктори та професори – 233) та 9,4 тис. студентів (іноземні – 737), які навчаються на бакалавраті та магістратурі, 200 аспірантів та 170 докторантів. Студенти найчастіше обирають ІТ, архітектуру, будівництво, фінанси та бухгалтерський облік, а також мехатроніку.

Особливою гордістю колективу університету є Центр інноваційних та перспективних технологій, урочисте відкриття якого відбулося у грудні 2015 року. Центр розташований у сучасній будівлі площею понад 22 тис. м2. Протягом трьох років в рамках проекту «Центральна лабораторія впровадження проектів» в університеті були створені 23 тематичні лабораторії, у яких спільно з господарюючими суб’єктами проводяться 191 науково-дослідна та дослідно-конструкторська роботи.

Проведені дослідження стосуються різних галузей науки, таких як автоматизація, робототехніка, механіка, поновлювані джерела енергії, оптоелектроніка, охорона навколишнього середовища, біоінженерія.

Вартість проекту становила понад 52 млн. злотих (370 млн. грн), з яких близько 47 млн. злотих було профінансовано з Європейського фонду регіонального розвитку в рамках Програми розвитку Східної Польщі на 2007-2013 роки.

Лабораторії оснащені спеціалізованим обладнанням найвищого класу, серед якого дефрактометр, теплова камера, газові мікротурбіни, атомний силовий мікроскоп, відеокамери тощо, які використовується для проведення сертифікованих науково-дослідних і вимірювальних робіт, а також для поліпшення дидактичного процесу.

У Центрі інноваційних та перспективних технологій розташована і сучасна університетська бібліотека. У 2017 році друковані ресурси склали 148 853 примірника, з них: книжки – 145 550, журнали – 13 706; а електронні ресурси – 290 841, з них: цифрова бібліотека – 12 667, публікації співробітників – 1 796, електронні книги – 203 744, електронні журнали – 19 743 та інші.

Фінансові ресурси у 2017 році для науково-дослідницької діяльності склали 16,3 млн. злотих, укладено 177 угод про міжнародне співробітництво, іноземні відрядження співробітників – 396.

«Без перебільшення можна сказати, що придбана апаратура, пристрої та програми, створене обладнання та лабораторії – це реалізація довгострокових мрій і наукових планів багатьох співробітників університету. Рівень обладнання наших лабораторій у даний час конкурує з кращими дослідницькими центрами в Польщі. Лабораторії доступні для підприємців. Ми хочемо, щоб компанії широко використовували результати досліджень, проведених нашими вченими. Така співпраця, безумовно, зміцнить конкурентоспроможність та інноваційну привабливість місцевого бізнесу. Ми також плануємо модернізувати ІТ-систему університету (університет отримав на це 11,4 млн. злотих)», – з гордістю запевняє ректор Люблінської політехніки, проф. Петро Касейко.

Вивчення іноземних мов в університеті здійснюється в акредитованому в Лондоні та Прінстоні спеціалізованому центрі, що дає можливість отримати міжнародний сертифікат з англійської мови.

Колектив університету чекає нового закону про вищу освіту, який називається «Конституція для науки». Він несе багато глибоких системних змін, а це вимагає суттєвих системних змін в структурі університету. Але вже на даний час університет реалізує три великі інвестиції. Перша стосується знесення старих корпусів та створення на їх місці Центру інформаційних технологій і технічної лінгвістики. Наступна передбачає другий етап розширення Спортивного центру. Третя включає розширення та покращення дизайну зелених зон і пішохідних маршрутів.

Щодо інституту електроніки та інформаційних технологій факультету електротехніки та інформатики.

До складу факультету входять три інститути: електроніки та інформаційних технологій, інформатики, електротехніки та електротехніки і п’ять кафедр: автоматизованого контролю та метрології, математики, приводів і електричних машин, електротехнічних і охоронних мереж, електротехніки та високовольтних технологій. Нині на факультеті електротехніки та інформатики працює 192 фахівця, зокрема 24 професори, 38 доцентів, 47 асистентів, 19 викладачів, 64 інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу.

Інститут електроніки та інформаційних технологій був створений в 1991 році. У 2003 році його директором став наш керівник стажування проф., доктор габілітований (інженерія) Вальдемар Вуйцик.

Інститут електроніки та інформаційних технологій займає особливе місце в південно-східному регіоні Польщі, проводячи науково-дослідницьку та викладацьку діяльність у таких галузях, як: волоконно-оптична технологія, силова електроніка, контрольно-вимірювальна техніка, а також обробка сигналів та інформації. У зв’язку з реформою польської освіти, інститут отримав нові дидактичні завдання і знаходиться в стані інтенсивного розвитку.

«Польські вчені щиро поділилися з нами своїми науковими та науково-методичними здобутками під час екскурсій і спостереження за науковими та експертними дослідженнями польських науковців у Центрі інноваційних та перспективних технологій, роботи у бібліотеці, на лекціях для іноземними аспірантів та докторатів, під час контрольних заходів з ними», — каже Олександр Володимирович.

Найбільше читають

 left direction
 right direction