29September2020

ВНТУ — «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ»

  • PDF

Вінницький національний технічний університет отримав найвищу відзнаку Х міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» – почесне звання «Лідер інновацій в освіті».

З 23 по 25 жовтня у Київському палаці дітей та юнацтва відбулася Хміжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті».

Зорганізували дійство компанія «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Нині це одна з найпрестижніших і найбільших освітянських виставок в Україні.

Учасниками виставки були переважно вищі та середні заклади освіти різних форм власності та наукові установи.

Свої можливості рекламували також підприємства та організацій, які спеціалізуються на виконанні робіт та послуг для навчальних закладів.

Усього у виставці взяли участь близько 800 установ, організацій та підприємств.

Основними задачами участі ВНТУ у виставці були: презентація наших досягнень в освітній і науковій діяльності, вивчення досвіду розробки і використання сучасних педагогічних технологій в інших вишів, а також профорієнтація серед школярів і учнів спеціальних середніх навчальних закладів. Всі ці задачі були успішно виконані.

Експозиція ВНТУ викликала значний інтерес у відвідувачів і учасників виставки. Особлива увага була до навчально-методичних розробок і монографій наших співробітників, до науково-технічних розробок науковців університету.

ВНТУ взяв участь у конкурсі виставки у номінації «Інновації в підвищенні якості освіти».

Зважаючи на значні досягнення конкурсна комісія нагородила ВНТУ найвищою відзнакою – почесним званням «Лідер інновацій в освіті».

ВНТУ нагороджений також Дипломом виставки «За активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання».

За активну організаторську роботу з упровадження інноваційних технологій в освітню практику ректор ВНТУ В.В. Грабко відзначений Подякою.

За активну працю з підвищення якості освітнього процесу Подяками відзначені:
перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення О.М.Васілевський,
проректор з наукової роботи С.В.Павлов,
декан факультету менеджменту та та інформаційної безпеки М.І.Небава,
доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Л.О.Нікіфорова.

Забезпечували роботу експозиції університету професор кафедри ТАМО.В.Дерібо та доцент кафедри ЛОТ С.Є.Тужанський.