17February2020

ОЛЕКСАНДРУ РУБАНЕНКУ ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА

  • PDF

Викладачеві кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Олександру Рубаненку присвоєно вчене звання професора.

Олександр Євгенович випускник Вінницького політехнічного інституту.

Захистив кандидатську дисертацію спеціальністю 05.14.02 – електричні станції (електрична частина), мережі, електроенергетичні системи і управління ними.

Працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента кафедри «Електричні станції», а згодом – кафедри «Електричні станції і системи» ВПІ, ВДТУ, ВНТУ.

Читайте більше    ДИПЛОМИ ПЕРЕМОЖЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗІ «ЕНЕРГЕТИКА» ОТРИМАЛИ СТУДЕНТИ ВНТУ

Розробив навчальні курси: «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення», «Основи науково-дослідної роботи», «Мікропроцесорна техніка», «Основи релейного захисту», «Релейний захист та системна автоматика», «Комп’ютерні системи діагностики», «Мікропроцесорна протиаварійна автоматика», «Технологічна автоматика електричних станцій», «Інтелектуалізація електроенергетичних систем», «Правила і норми технічної експлуатації електричних станцій», «Правила і норми технічної експлуатації електричних мереж».

Має 237 публікацій. Серед них:

– 3 монографії; 15 авторських свідоцтв на винахід СРСР; 16 патентів України на корисну модель; 54 публікації у фахових виданнях; 36 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (3 з них у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Thomson, Web of science); 7 публікацій англійською мовою; 5 публікацій у закордонних виданнях;

– 13 навчальних посібників (з них 10 – лабораторні практикуми); 3 посібники з грифом міністерств України; 8 методичних вказівок;

– 1 нормативне видання України.

Нагороджений Почесною грамотою Науково-технічної спілки енергетиків України за вагомий внесок у розвиток енергетики України і премією «Кращий викладач» ДП НАЕК «Енергоатом».

 Атестат професора Олександру Рубаненку вручив на Ученій Раді ВНТУ ректор університету Володимир Грабко

Найбільше читають

 left direction
 right direction