17August2019

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ — У ВНТУ

  • PDF

Міжнародна науково-технічної конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту» проводиться Вінницьким національним технічним університетом 13-15травня.
Інформаційний лист тут

Проводиться форум під егідою Міністерства освіти і науки України.

Читайте більше   Інформаційний деньпроекту EaPPLUS. Горизонт 2020. Можливості для малого та середнього бізнесу

Учасники —

Вінницький національний технічний університет
Дунайський університет Кремс (Австрія)
Донбаська державна машинобудівна академія
Запорізький національний технічний університет
Західночеський університет (Чехія)
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
Люблінський технологічний університет (Польща)
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Політехнічний університет Мадриду (Іспанія)
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Ясський технічний університет (Румунія)

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

Тематичні напрями роботи конференції :

- Проблеми динаміки та міцності машин і споруд;

- Теоретичні та прикладні задачі обробки металів тиском і автотехнічних експертиз;

- Проблеми розвитку галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії та підготовки фахівців в концепції реалізації проекту BIOART;

- Транспортні системи і технології;

- Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій;

- Використання вібрації в техніці та технологіях;

- Технології та системи автоматизації машинобудування;

- Інноваційні технології в галузі підготовки фахівців технічних спеціальностей.

Доповіді, які пройдуть апробацію на науково-технічній конференції і визначені як кращі на секційних засіданнях, будуть надруковані у закордонних виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus.

Кращі доповіді будуть надруковані в журналах: «Вісник Вінницького політехнічного інституту»; «Вісник машинобудування та транспорту».

Найбільше читають

 left direction
 right direction