29February2020

VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю відбудеться у ВНТУ

  • PDF

25 - 27 вересня у Вінницькому національному технічному університеті відбудеться VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. До участі запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів.

СЕКЦІЇ

1. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів

2. Проблеми забруднення водних об’єктів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки. Інтегроване управління водними ресурсами.

3. Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Прилади та методи контролю стану навколишнього середовища.

4. Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне викори-стання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.

5. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чисті технології.

6. Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія.

7. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика, екологічні проблеми м. Вінниці, Поділля та України.

Детальну інформацію можна отримати

http://ineek.vntu.edu.ua

http://eeb.vntu.edu.ua

Серед організаторів з’їзду —

Міністерство освіти і науки України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Вінницький національний технічний університет

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Вінницька міська рада

Вінницька обласна державна адміністрація

Вінницька обласна рада

Національний університет “Львівська політехніка”

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний авіаційний університет

Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг

Всеукраїнська екологічна ліга

Всеукраїнське водне товариство WATERNET

Kielce University of Technology – Politechnika Swietokrzyska

Politechnika Lubelska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

Liverpool John Moores University

Belarusian State University

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

Akaki Tsereteli State University

Technical University of Varna.

Найбільше читають

 left direction
 right direction