22September2020

Топ новини

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Включіть до своїх пріоритетів вивчення іноземної мови!

  • PDF

Learning another language is like becoming another person.
Haruki Murakami 

Початок навчального року – саме час будувати плани та визначати пріоритети у професійній підготовці. Цей допис – спроба переконати студентів усіх курсів бакалаврату, магістратури, аспірантури ВНТУ включити до своїх пріоритетів вивчення іноземної мови.

Новітні результати ЗНО з іноземної мови для вступників до магістратури цього року, коло яких було розширено за рахунок деяких технічних спеціальностей, спричинили жваву дискусію і в соцмережах, і серед фахівців.

Зокрема, Міністерство освіти і науки розробило та схвалило на засіданні Колегії МОН Концепцію розвитку англійської мови в університетах. Документ передбачає організацію мовних курсів та інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менш як В1 стане обов’язковою умовою для вступу, В2 – для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними та проводити регулярні «скринінги знань», зокрема проводити обов’язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

«Справа в тому, що всі дослідження демонструють, що економічний розвиток країн великою мірою залежить від знання громадянами англійської мови. У цьому сучасному глобальному світі, який пов’язується економічними стосунками, науковими стосунками в різних сферах, які говорять між собою англійською мовою в різних країнах. Зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли ми дивимось на Україну, то з не англомовних країн Європи, яких є 32, ми за рівнем знання англійської мови перебуваємо на 28 місці з 32. І це свідчить про те, що ми дуже втрачаємо свій потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови. Тому ми затвердили в Міністерстві освіти і науки разом із нашими партнерами, нам допомагала Британська Рада в Україні, допомагали представники закладів вищої освіти, громадські організації, Концепцію розвитку англійської мови в університетах», – зазначила очільниця МОН України.

Однією з основних проблем вивчення іноземної мови в українських університетах є низький рівень, з яким більшість вступників приходять на перший курс. Кафедра іноземних мов ВНТУ почала відслідковувати цей рівень задовго до впровадження так званого «нульового контролю». Іще у 1977 році було створено методичні вказівки для проведення діагностичного тестування компетентності першокурсників на основі шкільної програми. Мусимо з сумом констатувати, що рівень цей невблаганно падає, і цього року середній бал нульового контролю в групах першокурсників по ВНТУ склав 2.8 (за «5» бальною системою), а по факультетах від2,5 на ІнЕБМД до 3,1 на ФБТЕГП та ФМІБ. У чому ж корінь всіх проблем? Чому більшість українців не розмовляють іноземними мовами, ніяковіють на митниці і про власні досягнення не можуть розповісти без Google-перекладача? Справа, безперечно, в мотивації. Вивчати іноземну мову важко, треба докласти чимало інтелектуальних і вольових зусиль. Мова – надзвичайно складне явище, практично неосяжне у своїй багатогранності. Той, хто обрав вивчення мов, знає, що мовою оволодіти неможливо, її можна усе життя вчити, аналізувати, досліджувати, дивуючись новим знахідкам.

Той, хто хоче навчитися користуватися іноземною мовою, повинен чітко визначати – для чого йому потрібна іноземна мова, якого рівня компетентності він хоче досягти. Коли йдеться про студента університету, то МОН допомагає знайти мотивацію. Для заохочення університетів до викладання, а студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція передбачає збільшення годин та зімни змісту мовних дисциплін. Планується, що надалі широко використовуватимуть іспити для підтвердження рівня володіння англійською мовою В2.

Сучасний фахівець будь-якої галузі не може досягти значних висот без знання іноземної мови, в першу чергу, англійської, яка стрімко перетворюється з English на Globish. Наукова література, нові розробки, обговорення і листування – все це презентується сьогодні англійською. Для створення англомовного середовища в університетах Концепція МОН передбачає і викладання фахових дисциплін англійською мовою.

Які ж можливості має студент ВНТУ для вивчення іноземної (переважно англійської) мови сьогодні?

Протягом 1 і 2 курсів іноземна мова у ВНТУ є обов’язковим предметом. Але лише по закінченні 2 курсу студент отримує залік «зараховано» (Р) або «не зараховано» (FX/F). Не дуже серйозний стимул, звичайно, оскільки, важливою складовою навчального процесу у вищій школі є педагогічне оцінювання,  яке  ґрунтується  на  опрацювання  результатів  якісного  рівня  знань.  Його  використовують,  щоб  визначити,  на  якому  етапі  перебувають  студенти  та  як  найкраще  здійснювати  діагностування.  Важливим  елементом оцінювання  є  мотивація  студентів,  оскільки  ретельно  спланована  програма  оцінювання  може  безпосередньо  впливати  на  вивчення  шляхом  повідомлення  студентам  короткотермінових  цілей; роз’яснення  типів  завдань,  які  треба  опанувати;  надання  зворотної  інформації про прогрес у навчанні. 

Мотивований студент може самостійно відслідковувати свій прогрес за набраними балами поточного оцінювання, але важливо враховувати психологічну роль оцінки. Вона вико­нує дві основні функції: стимулювальну і орієнтувальну. Особ­ливо важливою в психологічному плані є стимулювальна функ­ція. Вона пов’язана зі спонукальним впливом на афективно-во­льову сферу особистості студента і, відповідно, сприяє якісному поліпшенню структури інтелекту особистості та пізнавальної діяльності студента, виконуючи і виховну функцію. Оцінка – процес і результат виявлення й порівняння рівня опанування студентами професійно важливих знань, навичок та умінь з еталонними уявленнями, задекларованими у навчальних програмах підготовки, порадниках, збірниках нормативів та інших керівних документах.

Третій та четвертий курси – перевірка студентської свідомості та мотивованості. Вивчення мови можна продовжити факультативно, самому обрати викладача, обговорити план навчання, таким чином підготуватися до ЄВІ (єдиного вступного іспиту) до магістратури. На жаль, так міркують одиниці.

Студенти магістратури вивчають обов’язковий курс «Ділова англійська мова», де знайомляться з правилами написання резюме, CV, мотиваційного листа, анотації, відгуку на наукову статтю, а також роблять перші презентації своїх досліджень англійською мовою. Курс так само оцінюється зарах./незарах.

Здобувачі ступеня доктора філософії також вивчають англійську мову: спочатку курс академічного письма, а потім англійської мови наукового спрямування. Майбутні науковці мають змогу дізнатися про всі жанри наукового дискурсу, про правила написання подань на грант, заявки на участь в конференції тощо. Читаючи англомовну літературу за темою дисертації, вони студіюють особливості наукового тексту, характерні структури та лексику.

Вивчення англійської мови – це важкий і тривалий процес, що вимагає терпіння, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його завершення. До найбільш сильних мотивуючих факторів, які спонукають вивчати англійську мову, можна віднести:

1. Успішне просування по кар’єрних сходах. Адже працівник, який володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси отримати більш високу посаду значно зростають. До того ж є можливість улаштуватись на роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати працювати за кордон. Володіння англійською дозволяє вести листування та переговори з іноземними партнерами, писати наукові праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях, що також істотно підвищує кар’єрні перспективи.  

2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти стажування за своєю спеціальністю за кордоном.

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це міжнародний засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість міжнаціональних конференцій, форумів, семінарів, видається величезна кількість технічної та наукової літератури.

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне освоєння англійської мови – це можливість продемонструвати наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовою тренуванням пам’яті, що в подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал.

5. Відсутність мовного бар’єра під час подорожей, адже англійську в якості рідної використовують понад 400 млн осіб, ще близько 1 млрд вільно нею розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу, аеропортах, на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично вирішує численні проблеми, з якими може зіткнутись турист під час подорожі. Знання англійської призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо людина починає відчувати себе громадянином світу й може легко вступати в контакт із представниками інших народів.

6. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги, пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови перекладач інтерпретує твір по-своєму.

І головне, пам’ятати, що мотивація – це потужний психологічний інструмент, бо саме вона допомагає не припиняти рух уперед, а наполегливо просуватись до своєї мети й долати всі труднощі у вивченні англійської мови.

Очевидно, що підвищення якості навчання іноземної (англійської) мови у вищій технічній школі має забезпечуватися підтримкою в мотиваційному напрямку, метою чого є підвищення зацікавленості в отриманні саме знань, на противагу отриманню диплома, шляхом роз’яснювальної роботи щодо ролі володіння іноземними мовами у посиленні конкурентоспроможності й мобільності випускників і студентів та щодо принципів Болонської конвенції. Необхідно впроваджувати заохочувальні заходи з боку провідних науковців ВНТУ, керівництва факультетів і університету – знайомство з інноваційними світовими технічними досягненнями в науці та техніці через публікації і сайти видатних навчальних закладів та передових компаній мовою оригіналу, викладання фахових предметів англійською мовою, навчання міжнародно визнаної термінології та правил спілкування міжнародної академічної спільноти.

Ірина СТЕПАНОВА, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ВНТУ,

Людмила ТУЛЬЧАК, старший викладач кафедри іноземних мов

Найбільше читають

 left direction
 right direction